حمل بسته‌ی شما

لطفا جهت سفارش كالاي مورد نظر خود با شماره تلفن 09198026781  ( علي احمدي ) تماس حاصل فرماييد.

نحوه ي ارسال مرصوله در تهران بصورت حمل با پيك موتوري بوده و نحوه دريافت وجه در صورت تمايل خريدار همزمان با تحويل جنس مي باشد.و در محدوده تهران كه هزينه پيك آن كمتر از مبلغ 10000 تومان باشد به عنوان 50% تخفيف هزينه پيك از طرف فروشگاه ني ني من پرداخت ميشود. قيمت اجناس بدون دريافت ماليات ميباشد.

كليه اجناس از لحاظ سالم بودن قبل از اسال چك ميشود و درصورت بروز مشكل اين فروشگاه تمامي سعي خود را در قبال خدمات پس از فروش براي خريدار محترم  انجام خواهد داد.

 ارسال به  شهرستان ها

پس از دريافت سفارش و اعلام  مبلغ فاكتور  مبلغ آن به شماره حساب هاي كه در زير نوشته شده از طرف خريدار واريز و اقلام سفارشي حداكثر در مدت 2 روز كاري ارسال و شماره پيگيري مرصوله به خريدار ارائه ميشود .

كليه اجناس از لحاظ سالم بودن قبل از اسال چك ميشود و درصورت بروز مشكل اين فروشگاه تمامي سعي خود را در قبال خدمات پس از فروش براي خريدار انجام خواهد داد .

بانك ملي شماره حساب 0205815161006     شماره كارت 2142-4422-9911-6037  بنام علي اكبر احمدي

بانك ملت شماره حساب        4227007223      شماره كارت 1683-9142-3370-6104  بنام علي اكبر احمدي