• شامل 3 تکه  قاشق سیلیکون دسته چوبی  کاسه جسیان لبه دار سیلیکونی  پیش بند تمام سیلیکون دکمه دار با قابلیت تنظیم سایز 

  6,500,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست غذا خوری٣ تکه تمام سيليكونی چسبانHe or shiکاملا منعطف و نرمنشکن ( کاملا بی نیاز کننده از خرید هرنوع ظرف غذا تا ۵ ساگی)طراحی خاص با قابلیت چسبیدن به سطح میز جهت جلوگیری از سر خوردن ظرف و ریزش غذا توسط کودکقابلیت قرار گیری در ماکرویو و فریزرطراحی شش وجهی جهت قرار گرفتن در نزدیکترین حالت به لبه میز برای راحت تر در دسترس قرار گرفتن برای کودک

  12,800,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ست غذا خوری٣ تکه تمام سيليكونی چسبانHe or shiکاملا منعطف و نرم نشکن ( کاملا بی نیاز کننده از خرید هرنوع ظرف غذا تا ۵ ساگی) طراحی خاص با قابلیت چسبیدن به سطح میز جهت جلوگیری از سر خوردن ظرف و ریزش غذا توسط کودک قابلیت قرار گیری در ماکرویو و فریزرطراحی شش وجهی جهت قرار گرفتن در نزدیکترین حالت به لبه میز برای راحت تر در دسترس قرار گرفتن برای کودک

  12,300,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای دستگیره برای حمل آساندارای 2 مخزن برای نگهداری مواد غذاییدارای قاشق

  2,980,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای قاشق و چنگالدرب چفت شدنی با قفل و ضد ریزشابعاد مناسب یک وعده غذا و میوه برای کودککاملا گیاهی

  2,980,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ین محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این محصول دارای 5 تکه ظرف مختلف شامل یک عدد بشقاب اردوخوری، یک عدد کاسه، یک عدد لیوان و یک ست ‏قاشق چنگال استبشقاب دارای دو بخش است که می توانید دو نوع خوراکی داخل آن بریزیدلیوان دارای دسته و سری سوپاپ دار استگودی کاسه با اندازه ی مناسب برای ریختن خوراکی استقاشق و چنگال با دسته ی راحت برای کودک طراحی شده است

  11,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف